HEA TEADA

Millal peaksite katust lumest puhastama?

Normaalsetes talveoludes ning senikaua kuni pole teostatud katuse konstruktsioonide ümberehitust, pole arvatavasti tarvis muret tunda lume paiknemisest katusel. Nii lame- kui kaldkatus on planeeritud nii, et on arvestatud ka keskmise lume koormuse mõjuga katusele.

Küll aga peaks olema valvel, kui katusele on tekkinud ebatavaliselt suured lumekuhjad – seda eriti siis, kui peatselt hakkavad need suured lumemassid sulama. Sellistes tingimustes võib lumi ühtäkki väga raskeks muutuda ning külmumisel takistab see edasist vee äravoolu katuselt. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 20-30 sentimeetrit.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (spordirajatised, angaarid, laohooned) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi.

Miks peaksite juba kiiremas korras tellima lumekoristuse katuselt?

1. Ehitise ohutuse eest vastutab omanik ning vastavalt ehitusseadusele on tal kohustus teavitada Tehnilise järelevalve ametit ehitisega toimunud õnnetusest. Kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut(s.o. umbes 1 200 eurot) ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot. Ehitiste ohutuse tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja Tehnilise järelevalve amet.

2. Katuselt allakukkuv lumi või jää võivad vigastada või hukata inimesi ning tekitada materiaalseid kahjusid.

3. Jää võib oluliselt kahjustada katuse vihmaveetorusid, katuseaknaid, renne jms.

4. Sulailmade puhul suureneb märkimisväärselt oht katuse konstruktsioonide vastupanu katkemisele. Samuti ei ole sulailmade saabudes enam lihtne leida kiirelt oskuslikke inimesi antud tööd teostama ning sulalume koristamine on üldjuhul kallim.

5. Lume koormuse all sissekukkunud katust ja erinevaid kahjustusi hoonele ja selles olevale varale kodu- ja varakindlustuse raames üldjuhul ei hüvitata.

6. Katuselt lume koristamine moodustab üldjuhul umbes 5% katuse rekonstrueerimiskulust kui katus peaks sisse kukkuma, arvestamata veel muu kahjuga, mis katuse sissekukkumine võiks tekitada.

Kui tellite vaid jääpurikate eemalduse, tekitab sulalumi uued purikad! Seetõttu soovitame tellida kogu töö ühe korraga –  katuse puhastamise lumest koos jääpurikate eemaldusega!

 

Lume omadused katusel

Katusel oleva lume omadused sõltuvad enamjaolt alljärgnevast:

  1. Katuse kujust
  2. Katuse termilistest omadustest ja soojapidavusest
  3. Katuse pinnakaredusest
  4. Kõrvalasetsevatest takistustest
  5. Ümbritsevast maastikust
  6. Lokaalsest meteoroloogilisest kliimast, eelkõige tuulest ja temperatuurikõikumisest

Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust.

 

Alljärgnev makett näitab 5 m/s tuule mõju katusel olevale lumele ning nagu näha, on kindlas kohas lumekoormuse mõju juba väga ohtlik.


Arvate, et teie katusega nii ei juhtu?

Mõned artiklid seotud õnnetustest:

1. Võrumaal kukkus lauda katus sisse, 15.02.2013
2. Paks lumi on purustanud seitsme ehitusmälestise katused, 10.02.2011
3. Vanalinna katuselt koristamata lumi nõudis uued ohvrid, 21.01.2011
4. Jõgevamaal varises kokku elumaja katus, 10.01.2011
5. Järvamaal varises lasteaed lume all kokku, 09.01.2011
6. Kakumäel varises tennisehall sisse, 16.01.2010
7. Katuselt kukkunud jää tappis Helsingis inimese, 20.02.2012